A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    R    S    T    U    W    Z    
Lisice

pionowe, obustronne kleszcze, ściągnięte ze sobą śrubami. Stosuje się je na ścianie budynku  co 3-4 m (najczęściej w połowie rozpiętości ściany).   © Copyright 2009 by ROT Świętokrzyskie. Wszelkie prawa zastrzeżone.wykonanie: PLENEROWNIA