Niekrasów
gm. Osiek
 
 

Kościół parafialny p.w. Nawiedzenia NMP


Ksiądz Wiśniewski, powołując się na Rubrycelę Diecezjalną z roku 1880 podaje, że obecny kościół istnieje od roku 1661, po spaleniu się dawniejszego. Gruntowna restauracja /z częściowym przekształceniem/ miała miejsce w latach 1817-35 i w XX stuleciu: w roku 1905 i 1950.
. Zbudowany jest z modrzewia, w konstrukcji zrębowej, z dębowymi przyciesiami na kamiennym podmurowaniu, oszalowany deskami, dach pokryty ma gontem. Wnętrze nakrywa płaski strop. Dwa rzędy słupów rozdzielają nawę główna od naw bocznych. Ostrołukowy łuk tęczowy według ks. Bastrzykowskiego „niekoniecznie słusznym, a w każdym razie nieautentycznym jest przydatkiem”.
Na ścianach i stropie bogate polichromie.


Dzwonnica


Zbudowana w wieku XVIII, stoi przy zachodnim ogrodzeniu kościelnego cmentarza.. Materiałem jest sosnowe drewno, a konstrukcję wykonano „w słup”» więcej    » mapka    


   © Copyright 2009 by ROT Świętokrzyskie. Wszelkie prawa zastrzeżone.wykonanie: PLENEROWNIA